ติดต่อโครงการ

สถานที่ตั้งโครงการ

-------------------------------------------------
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
ชั้น 1 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 505
สายตรง/โทรสาร : 0-2942- 8685
-------------------------------------------------

เวลาทำการ :

-------------------------------------------------
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 น.-16.00 น.
-------------------------------------------------
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 09.00 น.-14.00 น.
(เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
-------------------------------------------------

กรอกข้อมูลเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่