การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ประจำปี 2560 จำนวนประมาณ 132  คน ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการทั้งของคระสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะสังคมศาสตร์จะกำหนดไว้ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560