รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2562

sing4
โครงการ เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 3 สาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่  3 ธันวาคม 2561 - 1 กมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนู การรับสมัคร หรือดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  คลิกที่นี่