ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2561

sing4
โครงการขอขยายเวลา เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 3 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  30 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนู การรับสมัคร หรือดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  คลิกที่นี่