การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

sing4
ขณะนี้ทางโครงการกำลังเปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 3 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  19 พฤศจิกายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนู การรับสมัคร หรือดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  คลิกที่นี่