การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย

21369542_680958158767507_2138200794645547591_n
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://psconference.soc.ku.ac.th/